Cherisse Woonsam

Telefon przyszłości
4.4

Telefon przyszłości

Aug. 19, 2008

Telefon przyszłości

Młodzi naukowcy Jason Bainer, Lee Carter i Alec Draycott kreują nowoczesny wynalazek. Stanowi obecne czip wprowadzany do mózgu, dzięki jakiemu ...