Chris Ackerman

Elektra
4.7

Elektra

Jan. 13, 2005

Elektra

Po wydarzeniach znajomych z filmu „Daredevil”, Elektra Natchios, płatna zabójczyni, cudem unika śmierci. Zakon Dłoni, grupa zabójców, ...