Frank Cassavetes

Bez mojej zgody
7.4

Bez mojej zgody

Jun. 26, 2009

Bez mojej zgody

Sara i Brian podejmują opinię o działaniu bardzo chorej córki. Relacje rodzinne ulegają znacznemu pogorszeniu, gdy mniejsza z sióstr odkrywa ...