Frank John Hughes

Kompania Braci
8.3

Kompania Braci

Sep. 09, 2001

Kompania Braci

„Kompania braci” to wytworzona z wielkim rozmachem historię o żołnierzach Kompanii E, 2 batalionu, 506 pułku 101 Dywizji ...