Gabriel Dell Jr.

Mars
4

Mars

Mar. 12, 1998

Mars

Odkrycie złóż silexu na Marsie, zdjęło na współczesną planetę zarówno poszukiwaczy fortuny, jak także awanturników. Pierwsi osadnicy utworzyli ...