Natalya Surkova

Dureń
8

Dureń

Aug. 09, 2014

Dureń

Wezwany do awarii hydraulik Dima ustawia się, że starszy dom, w którym się znajduje, wkrótce runie.
Jesteśmy z przyszłości 2
5.1

Jesteśmy z przyszłości 2

Bohaterowie głównej sceny filmu, Borman i Czerep, biorą udział w rekontrukcji pewnej spośród bitew II wojny światowej. Nieoczekiwanie, wraz z ...