Roger Callard

Pumping Iron
7.4

Pumping Iron

Jan. 18, 1977

Pumping Iron

Dokument poświęcony najsłynniejszemu kulturyście całych etapów: Arnoldowi Schwarzeneggerowi. Film oddaje w jaki styl szkoliłem i zarabiał na co ...