Jude Campbell

Żona
7.2

Żona

Aug. 02, 2018

Żona

Podróż do Szwecji po odbiór nagrody Nobla stoi się dla autora zaś jego żony pretekstem do spojrzenia wstecz na ich liczne życie.