Julius R. Nasso

Darc
5.8

Darc

May. 01, 2018

Darc

Agent Interpolu werbuje ściśle połączonego z yakuzą brutalnego przestępcę do korzyści w likwidacji globalnej siatki handlarzy ludźmi.