Patrick Kinney

Rambo II
6.5

Rambo II

May. 21, 1985

Rambo II

John Rambo dochodzi do znienawidzonego Wietnamu. Rambo wychodzi z tajną misją, jakiej charakterem jest znalezienie dowodów, iż na pas Wietnamu, ...