Peter Cold

Supergliny z Miami
6.3

Supergliny z Miami

Dec. 12, 1985

Supergliny z Miami

Trzech złodziei okrada bank w Detroit. Pewien spośród nich pozostaje zabity, drugi ucieka. Trzeci przestępca po siedmiu latach trwa wyrzucony z ...